audyty

        Audyt – ocena danej osoby, organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Audyt jest przeprowadzany w celu upewnienia się co do prawdziwości i rzetelności informacji, a także oceny systemu kontroli wewnętrznej.
        Celem audytu jest wyrażenie opinii na temat osoby / organizacji / systemu itd. w ramach oceny w oparciu o przeprowadzone testy. Ze względów praktycznych, celem audytu jest dostarczenie tylko racjonalnego zapewnienia, o braku istotnych błędów, dlatego w audycie stosowane są często statystyczne metody doboru próby do badania.


Kompleksowe sprawdzenie sali telekonferencyjnej według przyjętego standardu dostawcy sprzętu do telekonferencji.Sprawdzenie stanu ilościowego a także konfiguracji podzespołów wyznaczonego sprzętu komputerowego. Dzięki wynikom audytu można zaplanować politykę sprzętową oraz zakupy i modernizację.Ustalenie ilości ważnych licencji oraz zweryfikowanie tego ze stanem faktycznym. Zweryfikowanie wyników audytu pozwoli uniknąć kar za używanie nielegalnego oprogramowania.Pozwlala ustalić czy polityka bezpieczeństwa haseł, zabezpieczeń serwerów, routerów, firewalli, sieci WLAN, backupu, zabezpieczeń antywirusowych spełnia określone normy.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania więcej informacji.

KONTAKT